Algemene Voorwaarden en Verkoopvoorwaarden voor Cleaning Products Webshop


Artikel 1: Definities

1.1 Cleaning Products: de eigenaar en exploitant van de webshop, gevestigd te Kuurne, België.

1.2 Klant: de persoon of entiteit die een aankoop doet via de webshop van Cleaning Products.

1.3 Producten: de goederen en diensten die worden aangeboden op de webshop van Cleaning Products.

1.4 Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Cleaning Products en de Klant.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en overeenkomsten gedaan via de webshop van Cleaning Products.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3: Aanbiedingen en Bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door personen ouder dan 18 jaar.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.


Artikel 4: Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

4.2 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering van de Producten.

4.3 Betalingsmethoden worden duidelijk aangegeven op de webshop.


Artikel 5: Levering

5.1 Levering vindt plaats binnen de aangegeven termijn op de webshop of zoals aangegeven via e-mail van Cleaning Products.

5.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders aangegeven.

5.3 Cleaning Products is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door post- of verzendbedrijven.


Artikel 6: Retourbeleid

6.1 Retouren worden geaccepteerd binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten, mits de Producten ongebruikt zijn en in hun originele verpakking zitten.

6.2 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Cleaning Products is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door verkeerd gebruik van de geleverde Producten.


Artikel 8: Privacybeleid

8.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Cleaning Products, zoals gepubliceerd op de webshop.


Artikel 9: Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.


Artikel 10: Wijzigingen

10.1 Cleaning Products behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op de webshop.

10.2 Prijzen onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.

 

Versie 22/09/2023

Scroll naar boven